Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vācijas vēstniecība Rīgā piedalās grāmatas „LGBTI people in Latvia / a history of the past 100 years“ prezentācijā

Vācijas vēstniecības kultūras nodaļas vadītājs Tomass Šeps grāmatas „LGBTI people in Latvia/ a history of the past 100 years“ prezentācijā

Vācijas vēstniecības kultūras nodaļas vadītājs Tomass Šeps grāmatas „LGBTI people in Latvia/ a history of the past 100 years“ prezentācijā, © Vācijas vēstniecība Rīgā

Artikel

Starptautiskā seminārā par LGBTI kopienas tiesībām vēsturiskā šķērsgriezumā tika prezentēta grāmata  „LGBTI people in Latvia/ a history of the past 100 years“.

Grāmatas pamatā ir 2015. gadā Eiropraida laikā Rīgā izveidotās izstādes materiāli, kas atspoguļo LGBTI kopienas situāciju Latvijā kopš 20. gadsimta sākuma, kā arī tās tiesību tālāko attīstības ceļu. Tādējādi tas ir pamats, lai izvērtētu LGBTI kopienas situāciju Latvijā un tās uzlabošanas iespējas. 

 Vācijas vēstniecības Rīgā kultūras nodaļas vadītājs Tomass Šeps savā uzrunā grāmatas atvēršanas svētkos akcentēja, ka ne tikai Latvijai jāiziet cauri šim procesam. Arī Vācijā LGBTI kopienas tiesiskās situācijas uzlabošanās ir process, kas ilgst vairākus gadu desmitus un pilnībā nav noslēdzies vēl līdz šim brīdim. Vācijā tikai kopš 2017. gada 1, oktobra ir iespējams noslēgt laulību starp viena dzimuma cilvēkiem. Vācija, pieņemot šādu lēmumu, seko 20 valstīm, kuras to jau bija izdarījušas agrāk. Cerēsim, ka tām drīz pievienosies vēl citas.

Grāmata  „LGBTI people in Latvia/ a history of the past 100 years“ tika izdota par Vācijas Ārlietu ministrijas līdzekļiem, atbalstu projekta satura daļai sniedza arī Rozas Luksemburgas Fonds.

nach oben